DOBRODOŠLI

Centar za Microsoft Project ima za cilj da afirmiše primenu savremenog koncepta upravljanja projektima i upotrebu Microsoft Project-a kao specijalizovanog softvera za podršku upravljanju projektima. Svojim aktivnostima Centar za Microsoft Project želi da pomogne svim korisnicima ovog softvera da ostvare svoje ciljeve vezane za uspešno upravljanje projektima. Centar za Microsoft Project je osnovan uz saradnju sa kancelarijom Microsoft-a u Srbiji.

Home Konsalting
Plan i program napredne obuke

 

MS Project Professional 2010 – napredna obuka će se sprovesti u periodu od  26-29. juna 2012. godine u prostorijama za informatičku obuku firme "ENERGODATA'',  u ulici Bulevar Mihajla Pupina br. 12, 11070 Novi Beograd,  prema sledećem rasporedu:

 

 

Utorak

 

26. jun

 

09.30 – 15.00

 

Sreda

 

27. jun

 

09.30 – 15.00

 

Četvrtak

 

28. jun

 

09.30 – 15.00

 

Petak

 

29. jun

 

09.30 – 15.00

 

Napredna obuka obuhvata više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnog projekta i simulacijom njegove realizacije proći će se svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazati primena naprednih opcija Microsoft Project Professional-a u upravljanju projektima. Tokom obuke predviđeno je da polaznici u potpunosti prođu dva različita realna projekta, a sama obuka bazirana je na interaktivnom radu.

 

Program  napredne obuke sadrži sledeće teme koje će biti obrađene:

·         Rekapitulacija osnovne obuke

·         Multiprojektno upravljanje

·         Rad sa projektima

·         Spajanje više projekata

·         Eksterne veze projekata

·         Rad sa resursima preduzeća

·         Baza resursa

·         Generički i budžet resursi

·         Deljenje resursa između projekata

·         Nivelisanje resursa između projekata

·         Tipovi MS Project aktivnosti

·         Strategije praćenja projekta

·         Praćenje programa

·         Primena Metode ostvarene vrednosti (EVM)

·         Pravljenje dodatnih prikaza (praćenje i izveštavanje)

·         Rad sa dokumentima

·         Rad sa različitim prikazima

·         Izrada pojedinačnih i kombinovanih view prikaza

·         Rad sa makroima

·         Prilagođavanje tabelarnih prikaza (grafički indikatori, analiza rizika, praćenje finansija)

·         Prenošenje struktura između projekata

·         Import i export projektnih podataka

·         Napredne tehnike izveštavanja

·         Završni primer

 

Fond časova obuke: 24 časa.    Cena obuke: 32.000 din + PDV

 

 

Svi polaznici nakon završene obuke dobijaju zvaničan sertifikat Udruženja za upravljanje projektima Srbije -YUPMA.

 

Polaznici dobijaju i potrebni literaturu, CD sa primerima i template-ima, kao i drugi prateći materijal.

 

 

 

Prijavu za obuku možete izvršiti ovde.

 

Prijavu za obuku možete izvršiti i telefonom: mob. 063/493-987.

 

Centar za Microsoft Project